De wijk "de Erven" is gelegen in het  pittoreske Zuid-Hollandse Rozenburg.  Onze wijk is gebouwd als  experimenteel bouwproject in de jaren 70 en is voor zover ons bekend de enige in  zijn soort. De wijk is een redelijk groene wijk en erg kindvriendelijk. Nadat er  door de gemeente Rozenburg zeer ongewenste veranderingen in de wijk waren  doorgevoerd, ontstond bij verschillende wijkbewoners de wens een wijkvereniging  op te richten. Zo kregen we een aanspreekpunt in de wijk, waardoor de gemeente  ons beter kon informeren over diverse zaken. In 1999 is de wijkvereniging  opgericht. We werden na het oprichten van de wijkvereniging goed op de hoogte  gehouden totdat we een meningsverschil omtrent een Multi Functioneel Centrum die  nagenoeg tegen de wijk aangebouwd moet gaan worden kregen. Sindsdien is het  contact met de gemeente (tegenwoordig buurtcommissie) onze richting uit gestopt.

De  wijkvereniging tracht de belangen, van de  bewoners van de Erven, Korte kruisweg en  Dwarspad, te behartigen en in ieder geval deze  bewoners op de hoogte te houden van plannen  omtrent de wijk.